Kui mõõdad treppi

STAIR24 soovitab järgmist meelespead:
  1. Olen kaasanud professionaalse mõõtja.
  2. Trepiava seinad on valmis, loodis ja nurgad 90.
  3. Trepiava aluspõrand olemas, loodis.
  4. Tean viimistletud põrandate planeeritud lõplikke kõrgusi.
  5. Tean, kus seintes asuvad konstruktsioonid, kuhu võib trepi kinnituskruvid paigaldada.
  6. Tean, kus trepikäigu osas asuvad kaablid, kütte- või veetorud.
  7. Trepiavale on vaba ligipääs mõõtmiseks.
  8. Tagan mõõtjale ohutu töötsooni.