Kui valid treppi

STAIR24 soovitab mõelda ja leida vastused järgmistele küsimustele.
 1. Kuidas tagada turvalisus?
 2. Kes on trepi kasutajad (pereliikmed, nende vanused, lemmikloomad)?
 3. Mis on planeeritud eelarve?
 4. Milline on parim trepi asukoht ruumis, millised on liikumissuunad?
 5. Kas trepikäigus on uksi/aknaid?
 6. Milline kuju on trepil?
 7. Milline on parim trepi kulgemissuund?
 8. Milline on soovitud trepi disain?
 9. Kas Sul on koostööpartner mõõtmises?
 10. Kas Sul on koostööpartner paigalduses?
 11. Milline on eeldatav ajaplaan?
Tagasi